งบการเงินโรงพยาบาลนาโพธิ์ ปี 2566

งบการเงินโรงพยาบาลนาโพธิ์ ปี 2566

ดาวน์โลหดไฟล์

งบแสดงฐานะทางการเงินปี66.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานปี66.pdf

หมายเหตุประกอบงบการเงินปี66.pdfวันที่ : 17 พ.ค. 2567 เวลา : 10:09:04 โดย ธีรพงษ์ ศรียอด เข้าชม 135 ครั้ง

Nogift Policy

วันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 10:12:41

เพิ่มเติม »

งบการเงินโรงพยาบาลนาโพธิ์ ปี 2566

วันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 10:09:04

เพิ่มเติม »

โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137