ลงทะเบียน Health ID รร.นาโพธิ์พิทยาคม
ลงทะเบียน Health ID รร.นาโพธิ์พิทยาคมโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137