โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137