ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137