หน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียน Health ID
หน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียน Health IDโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137