เดิน วิ่ง ปั่น ปลูก ต้านยาเสพติด
เดิน วิ่ง ปั่น ปลูก ต้านยาเสพติดโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137