31 พ.ค.67 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค.67 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137